Skład Komisji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 155/21 z dnia 15 listopada 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów w skład Komisji wchodzą:

1. Dr Rafał Żelazny - przewodniczący

2. Małgorzata Majeranowska - zastępca przewodniczącego

3. dr hab. Małgorzata Fronczek - członek

4. dr hab. Artur Świerczek - członek

5. dr hab. Monika Wieczorek - Kosmala - członek

6. dr Barbara Filipczyk - członek

7. dr Sylwia Słupik - członek

8. dr Anna Urbanek - członek

9. Anna Anioł - członek

10. Agata Furlepa - Głuchowska - członek

11. Edyta Gałecka - członek

12. Katarzyna Góralczyk - członek

13. Łukasz Korach - członek

14. Edyta Lachowicz Santos - członek

15. Agnieszka Leszczyńska - członek

16. Katarzyna Haśnik - sekretarz