Skład Komisji

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 136/20 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów, na okres kadencji władz Uniwersytetu powołuje się Komisję ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów, zwaną w dalszej części zarządzenia Komisją w składzie:

1. Dr Rafał Żelazny - przewodniczący

2. Małgorzata Majernowska - zastępca przewodniczącego

3. dr hab. Małgorzata Fronczek - członek

4. dr hab. Artur Świerczek - członek

5. dr hab. Monika Wieczorek - Kosmala - członek

6. dr Barbara Filipczyk - członek

7. dr Sylwia Słupik - członek

8. dr Anna Urbanek - członek

9. Anna Anioł - członek

10. Katarzyna Bednarek - Kozioł - członek

11. Agata Furlepa - Głuchowska - członek

12. Edyta Gałecka - członek

13. Edyta Lachowicz Santos - członek

14. Katarzyna Haśnik - sekretarz