Terminy posiedzeń Komisji

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Komisji odbywają się w pierwsze piątki miesiąca

Harmonogram posiedzeń Komisji w roku akademickim 2021/2022:

- 10 września 2021

- 1 października 2021

- 5 listopada 2021

- 3 grudnia 2021

- 7 stycznia 2022

- 4 lutego 2022

- 4 marca 2022

- 1 kwietnia 2022

- 6 maja 2022

- 3 czerwca 2022

Harmonogram posiedzeń Komisji w roku akademickim 2022/2023, semestr zimowy:

- 9 września 2022

- 7 października 2022

- 4 listopada 2022

- 2 grudnia 2022

- 13 stycznia 2023

- 3 lutego 2023