Terminy posiedzeń Komisji

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Komisji odbywać się będą w pierwsze piątki miesiąca:

Przedstawiamy harmonogram na najbliższe miesiące:

- 8 stycznia 2021

- 5 lutego 2021

- 5 marca 2021

- 9 kwietnia 2021

- 7 maja 2021

- 11 czerwca 2021

Harmonogram posiedzeń Komisji w roku akademickim 2021/2022:

- 10 września 2021

- 1 października 2021

- 5 listopada 2021

- 3 grudnia 2021

- 7 stycznia 2022

- 4 lutego 2022

- 4 marca 2022

- 1 kwietnia 2022

- 6 maja 2022

- 3 czerwca 2022