Krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe

Informacje ogólne

Tryb i zasady organizacji konferencji naukowych reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 117/16 z 19 grudnia 2016 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nadzór nad prawidłową organizacją i przebiegiem konferencji naukowej powierzony jest organizatorom konferencji. Organizator konferencji jest odpowiedzialny za finansowanie i prawidłowe rozliczenie konferencji naukowej we współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Dorota Szywacz wew. 7236

UWAGA: przedstawiane w pismach 3 oferty powinny być porównywalne tzn. np. prezentacja hoteli o podobnym standardzie usług.