Organizacja konferencji naukowych

Procedura postępowania przy organizacji konferencji naukowych:

  • krajowych,
  • krajowych z udziałem gości zagranicznych,
  • międzynarodowych,

w tym zasady współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej (BDN).