Przejdź do menu Przejdź do treści

Po zakończeniu konferencji

  1. Końcowe rozliczenie konferencji dokonywane jest przez Organizatora we współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej. Pracownik biura uzgadnia z Działem Finansowo-Księgowym zgodność księgowań zarówno przychodów jak i kosztów konferencji, a następnie przekazuje tę informacje do Organizatora. 
  2. Organizator konferencji powinien rozliczyć koszty konferencji w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.  
  3. Organizator zobowiązany jest wypełnić druk rozliczenia konferencji stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia 7/17 oraz dołączyć do rozliczenia wszystkie wymagane dokumenty tj.:
    • sprawozdanie merytoryczne (max. 1 strona) zawierające cel i rezultaty konferencji, informację na temat publikacji stanowiącej rezultat konferencji (monografia)
    • program konferencji,
    • kopie listy uczestników konferencji z podpisami potwierdzającymi udział w konferencji 
  4. Dokumenty należy złożyć w Biurze Doskonałości Naukowej. Następnie, rozliczenie przedkładane jest do akceptacji Prorektora właściwego ds. Nauki. Końcowe rozliczenie konferencji uzależnione jest od terminu złożenia przez Organizatora kompletu wszystkich wskazanych powyżej dokumentów.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca