Przejdź do menu Przejdź do treści

Kontakt

Biuro Doskonałości Naukowej

ul. Koszarowa 6
segment C
40-069 Katowice
Budynek N, pok. 268, 269, 270, 270a, 273

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
e-mail: bdn@ue.katowice.pl

Pracownicy

dr Łukasz Korach

Dyrektor
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 268
40-069Katowice

Dział Badań Naukowych

Katarzyna Haśnik

Kierownik
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 273
40-069Katowice
  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych ze środków subwencji na Wydziale Ekonomii

Aleksandra Kustroń

Starszy Specjalista
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 270a
40-069Katowice
  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych ze środków subwencji na Wydziale Zarządzania
  • Obsługa administracyjna i finansowa projektów indywidualnych młodych naukowców

Anna Maśląg

Starszy Specjalista
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 270
40-069Katowice
  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych ze środków subwencji na Wydziale Finansów
  • Obsługa płatności o charakterze krajowym ze środków subwencji na działalność naukowo-badawczą

Dorota Szywacz

Starszy Specjalista
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 270a
40-069Katowice
  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych ze środków subwencji na Wydziałach: Informatyki i Komunikacji, Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów
  • Obsługa finansowa konferencji naukowych organizowanych przez jednostki Uniwersytetu

Dział Pozyskiwania i Realizacji Projektów

Katarzyna Góralczyk

Kierownik
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 269
40-069Katowice
  • Nadzór nad projektami oraz obsługa projektów Narodowego Centrum Nauki oraz innych projektów badawczych
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca