Kontakt

Biuro Doskonałości Naukowej

ul. Koszarowa 6
segment C
40-069 Katowice
Budynek N, pok. 267, 268, 269, 270, 270a, 273

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pracownicy

Łukasz Korach

Dyrektor
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 268
40-069 Katowice

Dział Badań Naukowych

Katarzyna Haśnik

Kierownik
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 273
40-069 Katowice

Aleksandra Kustroń

Specjalista
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 270a
40-069 Katowice
  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej w Kolegium Zarządzania;
  • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Anna Maśląg

specjalista
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 270
40-069 Katowice
  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej w Kolegium Finansów;
  • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki;
  • Obsługa opłat konferencyjnych wyjazdowych.

Dorota Szywacz

Starszy Specjalista
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 270a
40-069 Katowice
  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej w Kolegium Informatyki i Komunikacji;
  • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki;
  • Obsługa finansowa konferencji naukowych organizowanych przez jednostki Uniwersytetu.

Dział Pozyskiwania i Realizacji Projektów

Katarzyna Góralczyk

Kierownik
ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 269
40-069 Katowice
  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej w Kolegium Ekonomii;
  • Nadzór nad projektami oraz obsługa projektów Narodowego Centrum Nauki oraz innych projektów badawczych.

Izabela Doroz

ul. Koszarowa 6
segment C
Budynek: N; pok. 267
40-069 Katowice

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice