Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2021

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe w 2021 roku otrzymało 70. pracowników Uniwersytetu, w tym:

  • 68 osób za publikację artykułów w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • 2 osoby za pozyskanie finansowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym oraz publikację artykułów w czasopismach naukowych / recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie Grantów Rektorskich