Wykaz organizacji studenckich

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz pracą zdalną pracowników Biura, uprzejmie prosimy, aby wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem Organizacji Studenckich kierować na adres: marta.majnusz@ue.katowice.pl 

1. Parlament Studencki

Przewodniczący Organizacji: Justyna Gołąbek

Skład zarządu: Anna Bień, Konrad Jamróz, Agata Janik, Jakub Kawała, Paulina Sztuk

Kontakt: e-mail: justyna.golabek@ps.uekat.pl  

Parlament Studencki

2. AIESEC

Przewodniczący Organizacji: Katarzyna Lupa

Skład zarządu: Zuzanna Mizerska, Wiktoria Jagieła, Aleksandra Kubiś, Piotr Skrzyp, Monika Działo, Aleksandra Waltar, Piotr Stawecki.

Kontakt: e-mail: president.katowice@aiesec.pl 

strona AIESEC

3. Akademicki Związek Sportowy (AZS)

Przewodniczący Organizacji: Beatrycze Niebieszczańska

Kontakt: beatryczeniebieszczanska@gmail.com

Członkowie Zarządu:Damian Machura, Mateusz Lehnort, Agata Haber, Mgr inż. Piotr Piesik, Michał Baran, Agnieszka Grochowska, Katarzyna Karnia, Paulina Rytwińska, Szymon Klębowski

Strona AZS

4. Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”

Przewodniczący Organizacji: Anna Pułka

Kontakt: e-mail: gaudeamus@ue.katowice.pl

5. Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Przewodniczący Organizacji: prof. UE dr hab. Krzysztof Kania

Kontakt: krzysztof.kania@ue.katowice.pl, jerzy.michnik@ue.katowice.pl

Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

6. Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

Przewodniczący Organizacji: Łukasz Jańta

Skład zarządu: Maksymilian Primus, Patrycja Mrochem, Wojciech Kowalski

Kontakt: tel: +48 (32) 257 72 19 e-mail: nzs@ue.katowice.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

7. Organizacja Studencka „Paneuropa”

Przewodniczący Organizacji: Dawid Waś

Wiceprzewodniczący: Karolina Kaleja

Skład zarządu: Klaudia Kleban, Marta Gunter

Osoba do kontaktu: Dawid Chojnacki, e-mail: d.chojnacki@paneuropa.com.pl

Kontakt: tel: 32 257 72 24; e-mail: kontakt@paneuropa.com.pl

Organizacja Studencka „Paneuropa”

8. Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Przewodniczący Organizacji: Daniel Materla

Zarząd Organizacji: Małgorzata Ryfka, Martyna Kamińska

Kontakt: osn@uekat.pl, Facebook: https://www.facebook.com/osnuekato/?fref=ts 

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

9. Studenckie Forum Business Centre Club - Region Katowice

Przewodnicząca Organizacji: Wiktoria Dziaduła

Kontakt: katowice@sfbcc.org.plw.dziadula@sfbcc.org.pl 

Studenckie Forum Business Centre Club (BCC)