Sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenia o zbyciu wycofanych z użytkowania składników mienia ruchomego