Biuro Obsługi Wydziałów

Biuro Obsługi Wydziałów jest jednostką administracyjną podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju.
Realizuje zadania związane z obsługą organizacyjno-administracyjną wydziałów oraz wsparciem zespołów naukowo-dydaktycznych.