Biuro Obsługi Wydziałów

Biuro Obsługi Wydziałów jest jednostką administracyjną podlegającą Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.
Realizuje zadania związane z obsługą organizacyjno-administracyjną wydziałów oraz wsparciem zespołów naukowo-dydaktycznych.