Zadania Biura

  1. Prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych.
  2. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  3. Prowadzenie kancelarii głównej uczelni.
  4. Zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej organizacji związkowych.