Zadania Biura

  1. Prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych.
  2. Prowadzenie rejestrów kół naukowych i organizacji studenckich oraz doktoranckich.
  3. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  4. Prowadzenie kancelarii głównej uczelni.
  5. Zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej organizacji związkowych.