Zadania Biura

Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne (ZKO) jest jednostką w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu  podległą Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Do głównych zadań Biura należy:

  • prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych,
  • prowadzenie kancelarii głównej Uczelni,
  • archiwum zakładowe,
  • obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu organizacji związkowych.