Projekty

Jednym z zadań Biura Strategii Internacjonalizacji  jest zaangażowanie w projekty, których celem jest wparcie procesu umiędzynarodowienia Uczelni: