Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Biura Technicznego

Do zadań Biura Technicznego należy utrzymywanie właściwej sprawności technicznej budynków i budowli, urządzeń, instalacji i sieci Uniwersytetu, w szczególności:

  1. identyfikowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych,
  2. opracowywanie projektów planów inwestycji, modernizacji i remontów,
  • przygotowywanie, prowadzenie oraz rozliczanie inwestycji i remontów, w tym:zlecanie i nadzorowanie przygotowania dokumentacji technicznych oraz ich odbiór,
  • nadzór inwestorski nad zleconymi robotami i usługami w zakresie kontroli jakości robót, zgodności realizacji z projektem, umową i obowiązującymi przepisami oraz ich odbiór,

      3. aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe i ich rozliczanie oraz współpraca z instytucjami
          dotującymi,
      4. eksploatacja i konserwacja sieci, instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
          i wytycznymi instytucji nadzorujących,
      5. współpraca z Biurem Gospodarki Majątkiem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania
          i właściwej eksploatacji nieruchomości,
      6. poprawa funkcjonalności obiektów i terenów,
      7. dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny
          pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
      8. techniczna obsługa procesu dydaktycznego, w tym:

  • utrzymanie i rozwój infrastruktury i sprzętu multimedialnego,
  • bieżące wsparcie procesu dydaktycznego (w tym wypożyczanie sprzętu) oraz wydarzeń okolicznościowych,

      9. zapewnienie łączności telefonicznej,
     10. opracowywanie zleconych analiz, raportów i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3