Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. Sławomirowi Smyczkowi.

Do zadań Biura należy koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi.

W ramach Biura funkcjonują dwa działy:

English version available HERE