Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych

IROs Forum i Politechnika Łódzka zapraszają do udziału w konferencji [Więcej]


Wiedza w pigułce - Energia & EURATOM Fission

Regionalny Punkt Kontaktowy wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące programu Horyzont 2020 [Więcej]


Horyzont 2020 – przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym

RPK Politechnika Śląska zaprasza na bezpłatne warsztaty [Więcej]


Leadership Forum in Higher Education – Internationalisation at Home: Transforming Societies

Luminar Foundation zaprasza na międzynarodowe wydarzenie w Warszawie: seminarium, warsztaty i dyskusje roundtable [Więcej]


NAWA zaprasza do współpracy

Otwarty nabór kandydatów do Bazy ekspertów NAWA [Więcej]


NAWA uruchomiła program Polskie Powroty

Program Polskie Powroty – nie wprowadzając ograniczenia dziedzin nauki, wieku czy kraju zatrudnienia, skierowany jest do wszystkich Polaków, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Program ma na... [Więcej]


Międzynarodowe seminarium w Bonn

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na międzynarodowe seminarium „Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnership (KA2)” dla beneficjentów Akcji 2 programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego [Więcej]