Nagroda dla Innowatorek

Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Łączna pula nagród wynosi 180 000 euro. Zgłoszenia można przesyłać do 20 października br.

Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Łączna pula nagród wynosi 180 000 euro. Zgłoszenia można przesyłać do 20 października br. Więcej informacji znajduje się tutaj.