Warsztaty "Horyzont 2020 – przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym", 15.04.15

RPK Politechnika Śląska zaprasza serdecznie na spotkanie, które odbędzie się 15.04.2015 r. w godzinach09:00- 14.00 w sali Senatu Politechniki Śląskiej (naprzeciwko auli 300 Wydziału Górnictwa i Geologii), ul. Akademicka 2A, Gliwice

RPK Politechnika Śląska zaprasza serdecznie na spotkanie, które odbędzie się 15.04.2015 r. w godzinach09:00- 14.00 w sali Senatu Politechniki Śląskiej (naprzeciwko auli 300 Wydziału Górnictwa i Geologii), ul. Akademicka 2A, Gliwice

 

Podczas spotkania dowiedzieć się można, min. dzięki ćwiczeniom praktycznym:

- czym jest Horyzont 2020, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane,

-jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak się w niej odnaleźć,

-jak stworzyć odpowiednie konsorcjum, gdzie znaleźć partnera,

-jak wyglądają formularze wniosku,

-co podkreślać, a czego unikać przy pisaniu wniosku projektu badawczo-innowacyjnego,

-jakie są kryteria oceny wniosków.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (30), decyduje kolejność zgłoszeń.


Więcej informacji.

rpk@polsl.pl