Dział Programów Międzynarodowych

Do zadań Działu należy koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi w zakresie programów międzynarodowych: