Dział Programów Międzynarodowych

Do zadań Działu Programów Międzynarodowych należy koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi w zakresie programów międzynarodowych. Dział koordynuje realizację mobilności przyjeżdzających oraz wyjeżdzających studentów na studia oraz praktyki, jak również pracowników akademickich oraz administracyjnych, w ramach różnych programów międzynarodowych. 

Obecnie Dział koordynuje następujące programy międzynarodowe:

  • Erasmus+with Programme Countries wyjazdy na studia 
  • Erasmus+with Programme Countries wyjazdy na praktyki
  • Erasmus+ with Partner Countries
  • PO WER Program wyjazdy na studia
  • PO WER Program wyjazdy na praktyki
  • CEEPUS Program 
  • Double Degree& Erasmus+

Dział Programów Międzynarodowych również realizuje wyjazdy na studia w ramach umów bilateralnych oraz na praktyki w ramach umów trójstronnych.

English version available HERE.