Studia zagraniczne

Dział Programów Międzynarodowych koordynuje wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+, FSS (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), oraz w ramach umów bilateralnych z uczelniami poza Unią Europejską.

Przedmiotem stypendium na studia zagraniczne jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego, w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Dziekana programu studiów.

Długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń wybranej uczelni partnerskiej.

W ramach programu student zwolniony jest z opłacania czesnego w uczelni przyjmującej, ale jest zobowiązany do wnoszenia wszelkich opłat obowiązujących na danym kierunku/specjalności w uczelni macierzystej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą wyjazdów stypendialnych w menu bocznym.

Kontakt:

Dział Programów Międzynarodowych
budynek N, p. 257, 260, 262
dpm@ue.katowice.pl

Dział Programów Międzynarodowych

Patrycja Macioł

Kierownik
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 261
40-069 Katowice

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Patrycja Świerkot

Starszy specjalista
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 257
40-069 Katowice

Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wyjazdy do krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry

Joanna Kabzińska

Starszy referent
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 257
40-069 Katowice

Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wyjazdy do krajów: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy

Anna Leśniok

Samodzielny referent
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 262
40-069 Katowice

Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wyjazdy do Hiszpanii

Izabela Szczęsna

Specjalista
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 262
40-069 Katowice