Studia zagraniczne

Dział Programów Międzynarodowych koordynuje wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+, FSS (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), oraz w ramach umów bilateralnych z uczelniami poza Unią Europejską.

Przedmiotem stypendium na studia zagraniczne jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego, w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Dziekana programu studiów.

Długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń wybranej uczelni partnerskiej.

W ramach programu student zwolniony jest z opłacania czesnego w uczelni przyjmującej, ale jest zobowiązany do wnoszenia wszelkich opłat obowiązujących na danym kierunku/specjalności w uczelni macierzystej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą wyjazdów stypendialnych w menu bocznym.

 

Kontakt:
Dział Programów Międzynarodowych
budynek N, p. 257, 260, 262
dpm@ue.katowice.pl

Patrycja Macioł
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
erasmus@ue.katowice.pl, tel. +48 32 257 7386

Joanna Kabzińska
osoba kontaktowa odpowiedzialna za wyjazdy do krajów: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy
joanna.kabzinska@ue.katowice.pl, tel: +48 32 257 7122

Anna Leśniok
osoba kontaktowa odpowiedzialna za wyjazdy do Hiszpanii
anna.lesniok@ue.katowice.pl, tel: +48 32 257 7125

Patrycja Świerkot
osoba kontaktowa odpowiedzialna za wyjazdy do krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry
patrycja.swierkot@ue.katowice.pl, tel: +48 32 257 7024