Studia zagraniczne

Dział Programów Międzynarodowych koordynuje wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+, FSS (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), oraz w ramach umów bilateralnych z uczelniami poza Unią Europejską.

Przedmiotem stypendium na studia zagraniczne jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego, w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Dziekana programu studiów.

Długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń wybranej uczelni partnerskiej.

W ramach programu student zwolniony jest z opłacania czesnego w uczelni przyjmującej, ale jest zobowiązany do wnoszenia wszelkich opłat obowiązujących na danym kierunku/specjalności w uczelni macierzystej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą wyjazdów stypendialnych w menu bocznym.

Kontakt:

Dział Programów Międzynarodowych

1 Maja 50

Budynek Rektoratu; pok. 1/26

40-287 Katowice

dpm@ue.katowice.pl

erasmus@ue.katowice.pl

Dział Programów Międzynarodowych

Patrycja Macioł

Kierownik
1 Maja 50
Budynek: R; pok. 1/22
40-287 Katowice

Patrycja Świerkot

Starszy specjalista
1 Maja 50
Budynek: R; pok. 1/26
40-287 Katowice

Joanna Kabzińska

Starszy referent
1 Maja 50
Budynek: R; pok. 1/26
40-287 Katowice

Anna Leśniok

Samodzielny referent
1 Maja 50
Budynek: R; pok. 1/26
40-287 Katowice

Izabela Szczęsna

Specjalista
1 Maja 50
Budynek: R; pok. 1/26
40-287 Katowice