Studia zagraniczne

Dział Programów Międzynarodowych koordynuje wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+, FSS (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), oraz w ramach umów bilateralnych z uczelniami poza Unią Europejską.

Przedmiotem stypendium na studia zagraniczne jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego, w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Dziekana programu studiów.

Długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń wybranej uczelni partnerskiej.

W ramach programu student zwolniony jest z opłacania czesnego w uczelni przyjmującej, ale jest zobowiązany do wnoszenia wszelkich opłat obowiązujących na danym kierunku/specjalności w uczelni macierzystej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą wyjazdów stypendialnych w menu bocznym.

 

Kontakt:
Dział Programów Międzynarodowych
budynek N, p. 329, 331
dpm@ue.katowice.pl
tel. 32 257 7024, -7125, -7122