Poziom studiów i oferta uczelni zagranicznych

Uczelnie oznaczone literą B w kolumnie poziom studiów są przeznaczone dla studentów studiów I stopnia.

Uczelnie oznaczone literą M są przeznaczone dla studentów II stopnia.

Przed decyzją o wyborze uczelni, proszę zapoznać się z ofertą dydaktyczną dla studentów z wymiany uczelni na jej stronie internetowej. Im większa zbieżność oferty z programem studiów w UE Katowice, tym więcej przedmiotów dziekan będzie mógł zaliczyć w ramach różnic programowych. Nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu, na który student uczęszczał już wcześniej.