Dofinansowanie

Dofinansowanie z programu Erasmus+ przyznawane jest nauczycielom akademickim na wyjazdy w celach dydaktycznych. Prowadzenie zajęć może przebiegać w formie: udziału w zajęciach w grupie/indywidualnych face-to-face, nauczania zdalnego/wirtualnego/on-line, nauczania mieszanego/hybrydowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi przed wyjazdem uczestnika i zapisanymi w Indywidualnym Programie Nauczania (Mobility Agreement). Minimalna długość pobytu pracownika w instytucji przyjmującej wynosi 2 dni (z wyłączeniem dni przeznaczonych na podróż).

Dofinansowanie z programu Erasmus+ obejmuje:

  • wsparcie indywidualne na czas prowadzenia zajęć dydaktycznych (maksymalnie 5 dni),
  • wsparcie indywidualne na maksymalnie dwa dni podróży tj. jeden dzień przed rozpoczęciem pobytu oraz jeden dzień następujący po zakończeniu pobytu w instytucji przyjmującej, pod warunkiem należytego udokumentowana podróży.

 

Tabela dofinansowania w roku projektowym 2019/2020:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna w EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg , Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania

180

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140

Przelew środków finansowych z programu Erasmus+ następuje na podstawie podpisanej umowy przez obie strony. Dofinansowanie jest wypłacane w dwóch ratach, tj.:

  • wsparcie indywidualne na czas prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucji przyjmującej (przed wyjazdem),
  • wsparcie indywidualne na dni podróży (po powrocie i przedstawieniu dokumentów do rozliczenia).

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży ze środków budżetowych (maksymalnie 500 zł) w miarę ich dostępności. Dofinansowanie to podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu - podstawy prawne

Pracownik ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie z programu Erasmus+ maksymalnie 2 wyjazdów w roku akademickim. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Dofinansowanie jest przyznawane do wyczerpania środków.