Przejdź do menu Przejdź do treści

Rekrutacja

Rekrutacja na praktyki ma charakter ciągły. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków.

Przed przystąpieniem do rekrutacji student zobowiązany jest rozliczyć się z wcześniejszych wyjazdów koordynowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM).

NA PRAKTYKI STUDENCKIE:

  • Mogą wyjechać: studenci 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia oraz doktoranci z zastrzeżeniem, że wyjazd nie spowoduje przesunięcia terminu obrony pracy dyplomowej/magisterskiej/doktorskiej oraz terminu zakończenia studiów.
  • Termin składania dokumentów: co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

NA PRAKTYKI ABSOLWENCKIE:

  • Mogą wyjechać: Absolwenci tzw. "recent graduates", pod warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd na ostatnim roku studiów (I lub II stopnia) lub szkoły doktoranckiej.
  • Studenci są zobowiązaniu do dostarczenia do BWM zaświadczenia z dziekanatu potwierdzającego fakt obrony
  • Osoba odbywająca praktykę absolwencką zobowiązana jest do zachowania statusu absolwenta przez cały okres jej trwania.
  • Termin składania dokumentów: najpóźniej na miesiąc przed złożeniem pracy dyplomowej/magisterskiej/doktorskiej.

Każda instytucja przyjmująca zgłoszona przez studenta/absolwenta oraz program praktyki będą podlegały weryfikacji przez BWM. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji Dziekana i BWM.

English version HERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca