Rekrutacja

Rekrutacja na praktyki ma charakter ciągły. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków.

Przed przystąpieniem do rekrutacji student zobowiązany jest rozliczyć się z wcześniejszych wyjazdów koordynowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Terminy składania dokumentów:

  • dla praktyk studenckich: co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.
  • dla praktyk absolwenckich: najpóźniej na miesiąc przed złożeniem pracy dyplomowej

W przypadku praktyk absolwenckich studenci są zobowiązani do dostarczenia do BWM zaświadczenia z dziekanatu potwierdzającego fakt obrony.

Każda instytucja przyjmująca zgłoszona przez studenta/absolwenta oraz program praktyki będą podlegały weryfikacji przez BWM. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji Dziekana i BWM.

Na praktykę mogą wyjechać:

  • Studenci 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia oraz studenci 1-4 roku studiów III stopnia, z zastrzeżeniem, że wyjazd nie spowoduje przesunięcia terminu obrony pracy dyplomowej oraz terminu zakończenia studiów.
  • Absolwenci  tzw. "recent graduates", pod warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd na ostatnim roku swoich studiów.