Informacje ogólne

Dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest przeznaczone dla:

  1. studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ i posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UE w momencie składania wniosku o wyjazd,

  2. studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+. 

UWAGA: Absolwenci nie mogą korzystać z tej formy dofinansowania mobilności.

Szczegółowe informacje:

Wyjazdy studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego oraz studentów niepełnosprawnych finansowanych z budżetu PO WER realizowane są na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ z krajami programu.

Więcej informacji o programie Erasmus+ tutaj

 English version HERE