Kontakt

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Dział Programów Międzynarodowych

erasmus@ue.katowice.pl

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Budynek Rektoratu, pokój 1/26