Rekrutacja

W celu wyjazdu w ramach umowy trójstronnej należy dostarczyć do BWM:

·         Formularz aplikacyjny

·         Zgodę dziekana na wyjazd (dotyczy studentów)

·         Potwierdzenie firmy o przyjęciu na praktykę

·         Program praktyki

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do BWM na minimum 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki

 

Po zakończeniu praktyki student zobligowany jest do złożenia w BWM zaświadczenia o zrealizowaniu praktyki.