Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu CEEPUS

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej nie prowadzi obecnie rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu CEEPUS.