Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu CEEPUS

Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu CEEPUS w roku akademickim 2020/2021 została zamknięta.

Informacje na temat rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostaną ogłoszone na przełomie maja i czerwca 2021 roku.

English version HERE