Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady ogólne rekrutacji

Warunki formalne:

- wypełniony formularz aplikacyjny

- list motywacyjny w języku angielskim (list powinien mieścić się na jednej stronie A4)

- znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie min. B2

- rekomendacja Dziekana/ Promotora (studenci ostatniego roku studiów) oraz Biura Współpracy Międzynarodowej

- średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestrów

- zamknięte wszystkie poprzedzające sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych.

 

 Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:

- certyfikaty językowe nie starsze niż  2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

- zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie

 

Oferta jest dostępna dla studentów 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz 1. i 2. roku studentów II stopnia

 

Ogólny harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu CEEPUS:

na wskazany adres należy przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty w postaci jednego pliku PDF:

- wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem,

- list motywacyjny w wymaganym języku obcym  (list powinien mieścić się na 1 stronie A4),

- potwierdzenie znajomości wymaganego języka obcego na poziomie min. B2

- rekomendacja na wyjazd właściwego Dziekana (akceptowana również zgoda mailowa)

- zgoda Promotora (akceptowana również zgoda mailowa)

- dokument poświadczający znajomość języka wykładowego uczelni (o ile zasadne)

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej zastrzega sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

PUNKTACJA:

• list motywacyjny: max. 5 punktów

• średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację: ilość punktów = średnia ocen

PUNKTACJA:

• rozmowa kwalifikacyjna: 5 punktów

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu zostanie przesłana drogą mailową.


Wszystkie osoby zainteresowane ofertą wyjazdów w ramach  programu CEEPUS proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną, warunkami studiowania oraz kosztami pobytu w uczelni przyjmującej.

English version HERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3