Przejdź do menu Przejdź do treści

Dofinansowanie

Dofinansowanie na semestralny wyjazd studenta z programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi obejmuje stypendium na pobyt w wysokości 750 euro/miesiąc oraz ryczałt na podróż, obliczony zgodnie z poniższym kalkulatorem odległości:

Odległość

Kwota

Od 10 do 99 km

20 EUR

od 100 do 499 km

180 EUR

od 500 do 1 999 km

275 EUR

od 2 000 do 2 999 km

360 EUR

od 3 000 do 3 999 km

530 EUR

od 4 000 do 7 999 km

820 EUR

8 000 km lub więcej

1 500 EUR

 Stypendium jest wypłacane w trzech transzach:

1.    transza 50% kwoty stypendium wypłacana do 30 dni od podpisania umowy

2.    transza 30% kwoty stypendium wypłacana w trakcie trwania mobilności (zgodnie z umową)

3.    transza 20% kwoty stypendium wypłacana po powrocie oraz po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów do rozliczenia pobytu oraz złożenia raportu Komisji Europejskiej online

English version HERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3