Dokumenty do pobrania

Formularz aplikacyjny (do pobrania przy ogłoszeniu rekrutacji)

Wniosek o dofinansowanie Erasmus+ (do pobrania przy ogłoszeniu rekrutacji)

Druk konta beneficjenta Erasmus+

Wzór Learning Agreement

Przewodnik „Jak wypełnić LA”

Karta Erasmusa ECHE (wzór)

Informacja MSZ