Przejdź do menu Przejdź do treści

Frequently Asked Questions

Kiedy i gdzie mogę wyjechać?

Rekrutacja jest organizowana raz w roku (najczęściej przełom września oraz października) w zależności od dostępności stypendiów na wyjazdy dla studentów w ramach realizowanego projektu. Ilość stypendiów może być różna, a stypendia są przyznawane do konkretnych uczelni. Należy na bieżąco sprawdzać czy Biuro Współpracy Międzynarodowej nie zamieściło informacji o rekrutacji i dostępności stypendiów.

Jakiej wysokości stypendium zostanie mi przyznane?

Dofinansowanie na semestralny wyjazd studenta z programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi obejmuje stypendium na pobyt w wysokości 650 euro/miesiąc oraz ryczałt na podróż, wysokość tej kwoty uzależniona jest od odległości do kraju docelowego.

Czy muszę opłacać czesne na uczelni przyjmującej?

Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi jest zwolniony z opłacania czesnego w uczelni przyjmującej.

Którzy studenci mogą przystąpić do rekrutacji?

Oferta jest dostępna dla studentów 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz 1. i 2. roku studentów II stopnia. Student musi mieć zamknięte wszystkie poprzedzające sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne, musi posiadać zgodę Prodziekana/Promotora oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych. Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie min. B2 oraz średnia ocen minimum 3.5.

Jakich formalności muszę dokonać przed wyjazdem?

Zakwalifikowany student musi dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej poprawnie wypełniony Wniosek o Dofinansowanie Erasmus+, druk Konta Beneficjenta Erasmus+, odpowiednio przygotowane i podpisane przez wszystkie strony Learning Agreement. Ponadto student na własną rękę musi zakupić bilet lotniczy oraz odpowiednią polisę ubezpieczeniową obejmującą koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz assistance medyczny. Po skompletowaniu tych dokumentów podpisywana jest umowa stypendialna oraz wypłacane stypendium.

Jakich formalności muszę dokonać po przyjeździe?

Po powrocie z uczelni partnerskiej student musi dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej odpowiednie dokumenty rozliczeniowe: certyfikat potwierdzający pobyt wraz z dokładnymi datami „Certificate of Stay”, wykaz ocen „Transcript of Records”, podpisany przez wszystkie strony dokument „During the Mobility”, bilet powrotny z kraju przyjmującego (w formie kart pokładowych). Ponadto student musi złożyć indywidualny raport uczestnika z wyjazdu online EU survey.

English version HERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca