Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólne zasady rekrutacji

English version HERE

Rekrutacja jest organizowana raz w roku (najczęściej przełom września oraz października) w zależności od dostępności stypendiów na wyjazdy dla studentów w ramach realizowanego projektu.

Warunki formalne:
- znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie min. B2
- rekomendacja Dziekana/ Promotora (studenci ostatniego roku studiów) oraz Biura Współpracy Międzynarodowej
- zamknięte wszystkie poprzedzające sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych.

Oferta jest dostępna dla studentów 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz 1. i 2. roku studiów II stopnia

Ogólny harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi składa się z dwóch etapów:

Etap 1
Na wskazany adres należy przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty w postaci jednego pliku PDF:
- wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem,
- list motywacyjny w wymaganym języku obcym  (list powinien mieścić się na 1 stronie A4),
- potwierdzenie znajomości wymaganego języka obcego na poziomie min. B2

Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:
- certyfikaty językowe nie starsze niż  2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)
- zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie

Biuro Współpracy Międzynarodowej zastrzega sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Weryfikacja formalna, czyli sprawdzenie kompletu nadesłanych dokumentów, uzyskanie informacji dotyczącej średniej ocen (minimum 3,5) oraz ocena listu motywacyjnego stanowi pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:
• list motywacyjny:  maksymalnie 5 punktów

• średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację:  ilość punktów= średnia ocen

 Lista zakwalifikowanych studentów do drugiego etapu rekrutacji zostanie rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich kandydatów wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmów .

Etap 2

Biuro Współpracy Międzynarodowej przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:
• rozmowa kwalifikacyjna:  maksymalnie 5 punktów

 

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu zostanie przesłana drogą mailową.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3