Informacje ogólne

Program Erasmus+ oferuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego wyjazd ze stypendium do krajów Unii Europejskiej, do państw EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Macedonii Północnej, Turcji oraz państw kandydujących do UE. 
Lista uczelni partnerskich udostępniona jest podczas każdej rekrutacji.

Minimalny czas trwania stypendium - 3 miesiące (90 dni).

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) uprawniająca Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach do udziału w programie Erasmus+:

Karta Erasmusa (ECHE)

Główne zalety udziału w Programie Erasmus+ z Krajami Programu:

  • Szeroka oferta uczelni partnerskich;
  • Możliwość odbycia studiów w różnych językach europejskich;
  • Dofinansowanie na czas pobytu (zgodnie z zasadami Programu);
  • Poznanie innego systemu nauczania;
  • Zawiązanie nowych przyjaźni;
  • Zdobycie doświadczenia w innym środowisku oraz obserwacja innego rynku pracy;
  • Zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy.

Jak wyjechać na Erasmusa krok po kroku:

 

 Infografika do pobrania: TUTAJ

English version HERE