Informacje ogólne

Program Erasmus+ oferuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego wyjazd ze stypendium do krajów Unii Europejskiej, do państw EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendium rządu szwajcarskiego), FYROM, Turcji oraz państw kandydujących do UE.  Lista uczelni partnerskich udostępniona jest podczas każdej rekrutacji.

Główne zalety udziału w Programie Erasmus+ z Krajami Programu:

·         Szeroka oferta uczelni partnerskich;

·         Możliwość odbycia studiów w różnych językach europejskich;

·         Dofinansowanie na czas pobytu (zgodnie z zasadami Programu);

·         Poznanie innego systemu nauczania;

·         Zawiązanie nowych przyjaźni;

·         Zdobycie doświadczenia w innym środowisku oraz obserwacja innego rynku pracy;

·         Zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy.