Ogólne zasady rekrutacji

Rekrutacja główna organizowana jest raz w roku na przełomie marca i kwietnia oraz obejmuje wyjazdy w kolejnym roku akademickim.

Do rekrutacji mogą przystąpić studenci:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 1 i 3 roku studiów I stopnia z wyjątkiem  (3,5-letniego Kierunku Logistyka) – wyjazd możliwy tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego;
 • 2 roku studiów I stopnia – wyjazd na semestr zimowy lub letni;
 • 1 roku studiów II stopnia (z wyjątkiem 1,5 rocznego Kierunku Logistyka) – wyjazd na semestr zimowy lub letni;
 • 1 i 2 roku studiów I stopnia 3,5-letniego Kierunku Logistyka – wyjazd na semestr zimowy bądź letni;
 • 3 roku studiów I stopnia 3,5-letniego Kierunku Logistyka – brak możliwości aplikowania o wyjazd w kolejnym  roku akademickim;
 • 1 roku studiów 1,5-letniego  Kierunku Logistyka – wyjazd tylko ma semestr zimowy;
 • doktoranci  zainteresowani wyjazdem proszeni są o bezpośredni kontakt z BWM;    
 • studenci, którzy odbyli wyjazd w semestrze zimowym, a nie dostarczyli kompletu wymaganych dokumentów rozliczeniowych do BWM mogą przystąpić do rekrutacji, jednak zostaną do niej dopuszczeni warunkowo.

Studenci realizujący wyjazd stypendialny w trakcie rekrutacji nie mogą przystąpić do naboru. Stypendia przyznawane są tylko na jeden semestr. 

Przedłużenie pobytu na semestr letni jest możliwe bez gwarancji otrzymania stypendium.

 

WARUNKI FORMALNE

 • Średnia ocen  nie mniejsza niż  3,5 z wszystkich poprzedzających semestrów na danym poziomie studiów
 • Znajomość języka wykładowego uczelni partnerskiej na poziomie B2 w skali ekspertów Rady Europy (wymóg przedłożenia certyfikatu – nie starszego niż 2 lata -określony indywidualnie przez każdą uczelnię partnerską). W niektórych przypadkach wystarczającym potwierdzeniem znajomości języka jest zaświadczenie od lektora  wzór tutaj.
 • Pozytywna opinia Dziekana i BWM (w tym pełne rozliczenie poprzednich wyjazdów)
 • Zgoda Promotora (studenci aplikujący o wyjazd na ostatnim roku studiów są zobowiązani do przesłania drogą mailową do BWM zgody promotora na wyjazd)
 • Terminowe złożenie aplikacji on-line.

 

OGÓLNY HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • styczeń/luty – spotkanie ogólnouczelniane dotyczące bieżącej rekrutacji
 • marzec- składanie wniosków on-line
 • kwiecień – weryfikacja kandydatów oraz ogłoszenie wyników  rekrutacji
 • maj- obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w semestrze zimowym
 • wrzesień- obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w semestrze letnim