Przejdź do menu Przejdź do treści

Frequently Asked Questions

1. Czy muszę opłacać czesne na uczelni wysyłającej i przyjmującej?

Student wyjeżdżający w ramach umowy bilateralnej jest zwolniony z opłacania czesnego w uczelni przyjmującej, natomiast ponosi wszelkie opłaty za studia w naszej uczelni.

2. Jakich formalności muszę dokonać przed wyjazdem?

Zakwalifikowany student musi:

- donieść do Biura Współpracy Międzynarodowej poprawnie wypełniony i podpisany przez wszystkie strony Learning Agreement oraz przekazać kopię do Dziekanatu

- zakupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową obejmującą koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty transportu z/do placówki medycznej oraz transportu ciała do Polski.

- załatwić formalności wizowe (na podstawie tzw. Letter of Acceptance przesłanego przez Uczelnię Partnerską

- przekazać do Dziekanatu wystawione przez BWM zaświadczenie o zakwalifikowaniu do wyjazdu

3. Jakich formalności muszę dokonać w trakcie pobytu?

Po przyjeździe do uczelni partnerskiej należy ustalić, czy wybrane wcześniej w LA przedmioty zostały uruchomione bądź czy należy je zmienić. Jeśli zajdzie konieczność zmiany przedmiotów, to obowiązkowo należy skontaktować się z właściwym Prodziekanem swojego wydziału na UEK celem akceptacji zmian (na odpowiednim druku „Changes to LA”). Następnie należy uzupełnić podpis uczelni partnerskiej i przesłać skanem kompletny dokument do BWM. Na dokonanie zmian i przesłanie dokumentu student ma 4 tygodnie.  

4. Jakich formalności muszę dokonać po przyjeździe?

Po powrocie z uczelni partnerskiej student musi dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej odpowiednie dokumenty rozliczeniowe: certyfikat potwierdzający pobyt wraz z dokładnymi datami „Certificate of Stay”, wykaz ocen „Transcript of Records”, podpisany przez wszystkie strony dokument Learning Agreement oraz „Changes to LA”.

Zweryfikowany komplet dokumentów student przekazuje do Dziekanatu celem uznania pobytu zagranicznego na Wydziale.

English version HERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca