Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólne zasady rekrutacji

Rekrutacja jest organizowana raz lub dwa razy w roku.

Warunki formalne:

 • znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie min. B2 (poświadczona certyfikatem nie starszym niż 2 lata lub zaświadczeniem od lektora
 • średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestrów do semestru zimowego włącznie (rekrutacja na przełomie marca/kwietnia)
 • średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestru do semestru letniego włącznie (rekrutacja na przełomie września/października)
 • w wyjątkowych sytuacjach średnia 4,0- jeśli wymaga tego uczelnia partnerska
 • rekomendacja Dziekana/ Promotora (studenci ostatniego roku studiów) oraz Biura Współpracy Międzynarodowej
 • zamknięte wszystkie poprzedzające sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych.


Ogólny harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja na wyjazdy w ramach umowy bilateralnej składa się z dwóch etapów:

Etap 1

Na wskazany adres należy przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty w postaci jednego pliku PDF:

 • wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem,
 • list motywacyjny w wymaganym języku obcym  (list powinien mieścić się na 1 stronie A4),
 • potwierdzenie znajomości wymaganego języka obcego na poziomie min. B2
 • zgoda Dziekana/ Promotora
 • dokument z Dziekanatu potwierdzający średnią ocen

Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:
- certyfikaty językowe nie starsze niż  2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)
- zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie

Biuro Współpracy Międzynarodowej zastrzega sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

PUNKTACJA:

• list motywacyjny:  5 punktów
• średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację: ilość punktów = średnia ocen

Lista zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich kandydatów wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmów.

Etap 2

Biuro Współpracy Międzynarodowej przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:
• rozmowa kwalifikacyjna:  5 punktów

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu zostanie przesłana drogą mailową.

English version HERE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca