Karta Erasmusa

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) jest dokumentem uprawniającym uczelnie do udziału w programie Erasmus+.

Numer Karty ECHE Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:  47022-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Kod Uczelni Erasmusa (Erasmus ID): PL KATOWIC02

OID: E10204175

 

Erasmus Policy Statement