Umowy międzynarodowe

 

Ramowe i wielostronne umowy Uczelni

Wzory umów międzynarodowych proponowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach