Biuro Zarządzania Dydaktyką

Biuro Zarządzania Dydaktyką jest jednostką administracyjną podległą Kanclerzowi. 

W strukturze Biura znajdują się:

  • Dział Rekrutacji,
  • Dział Planowania Dydaktyki.