Biuro Zarządzania Dydaktyką

Biuro Zarządzania Dydaktyką jest jednostką administracyjną podległą Kanclerzowi. 

W strukturze Biura znajduje się:

  • Dział Rekrutacji
  • Dział Planowania Dydaktyki