Kontakt

Biuro Zarządzania Dydaktyką

Dział Rekrutacji

Poniedziałek - czwartek w godz. 08:00 - 14:00
Piątek - nieczynne

ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice
Budynek CNTI, pok. 2/17, 2/18

Dział Planowania Dydaktyki

ul. Ks. Bp. ST. Adamskiego 7
40-069 Katowice
Budynek N, segment A, pok. 130-133

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pracownicy

Karolina Borys

Dyrektor
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 7/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Zastępca Dyrektora
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

dłuższa nieobecność

Marta Wicherek

Samodzielne stanowisko ds. finansowych
1 Maja 47
Budynek: E; pok. 503
40-287 Katowice
 • ewidencja i rozliczanie dokumentów finansowych
 • nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Biura
 • przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych

Dział Rekrutacji

Anna Maniura

Starszy specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 • obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia

Joanna Wąchała

Starszy specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
 • rekrutacja na studia I i II stopnia
Photo of Marta Gurzyńska

Marta Gurzyńska

Specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/18
40-287 Katowice
 • rekrutacja na studia I i II stopnia 

Joanna Andrychiewicz

Młodszy specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/18
40-287 Katowice
 • obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
 • działania promocyjno-informacyjne skierowane do kandydatów oraz studentów zagranicznych
 • współpraca z organizacjami studenckimi w zakresie obsługi kandydatów i studentów zagranicznych
Photo of Konrad Bilski

Konrad Bilski

Specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/18
40-287 Katowice
 • planowanie i prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dedykowanej kandydatom
 • współpraca ze szkołami średnimi
 • wsparcie działań promocyjnych i rekrutacyjnych w zakresie studiów podyplomowych

Angelika Gagracz

Specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/18
40-287 Katowice
 • działania promocyjne i marketingowe w zakresie studiów podyplomowych
 • organizacja procesu rekrutacji na studia podyplomowe

Dział Planowania Dydaktyki

Photo of Agata Barszczewska

Agata Barszczewska

Kierownik Działu
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 133
40-287 Katowice
Photo of Joanna Polakowska

Joanna Polakowska

Starszy specjalista
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 130
40-287 Katowice
Photo of Katarzyna Jasińska

Katarzyna Jasińska

Specjalista
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 131
40-287 Katowice
Photo of Joanna Cichy

Joanna Cichy

Starszy specjalista
Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 131
40-287 Katowice
Photo of Anna Góralczyk

Anna Góralczyk

Samodzielny referent
ul. Ks. Bp. ST. Adamskiego 7
Budynek: N, segment A; pok. 130
40-069 Katowice