System Jakości Kształcenia

        Ocena zajęć dydaktycznych - zasady

          Zarządzenie nr 40/10 - załącznik - Zasady badania oceny zajęć dydaktycznych przez studentów

 

       Kwestionariusze ankiet obowiązujące od 2021/2022
         
          Studia I/II stopnia

           - Kwestionariusz ankiety - ocena wykładu (w j. polskim) (w j. angielskim)

           - Kwestionariusz ankiety - ocena ćwiczeń/laboratoria  (w j. polskim) (w j. angielskim)

           - Kwestionariusz ankiety - ocena zajęć z wychowania fizycznego (w j. polskim) (w j. angielskim)

           - Kwestionariusz ankiety - ocena zajęć z języka obcego (w j. polskim) (w j. angielskim)

          Studia podyplomowe
       
        
   - Kwestionariusz ankiety -  (w j. polskim) (w j. angielskim)
  
          Szkoła Doktorska
       
           - Kwestionariusz ankiety -  (w j. polskim) (w j. angielskim)

          Kwestionariusze ankiet obowiązujące do 2020/2021