Sphinxonline - wyniki z badań

Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, przeprowadza badania jakości kształcenia wśród wszystkich studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia, a także doktorantów Uniwersytetu.

Badanie oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prowadzi się  przy użyciu platformy Sphinxonline:

Wyniki oceny zajęć dydaktyczny w roku akademickim 2021/2022

 • semestr zimowy

  Prowadzący zajęcia na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej:  link do logowania (login i hasło przesłane na indywidualną skrzynkę mailową prowadzącego w domenie @uekat.pl w dniu 11.04.2022r.)

  Prowadzący zajęcia na Studiach podyplomowych: link do logowania (login i hasło przesłane na indywidualną skrzynkę mailową prowadzącego w domenie @uekat.pl w dniu 23.03.2022r.)
  Student:
  Infografika_pl, Infografika_en
 •  semestr letni

  Prowadzący zajęcia na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej: link do logowania (login i hasło przesłane na indywidualną skrzynkę mailową w domenie @uekat.pl w dniu 11.07.2022 r. - prowadzący zajęć oraz 27.07.2022 - Kierownicy Katedr/Centrów, Kuratorzy kierunków, Władze Uczelni)

  Prowadzący zajęcia na Studiach podyplomowych: link do logowania (login i hasło przesłane na indywidualną skrzynkę mailową prowadzącego w domenie @uekat.pl w dniu 05.07.2022r.)

 

Wyniki oceny zajęć dydaktyczny w roku akademickim 2020/2021

 • semestr zimowy
  Prowadzący: Link do logowania - aktywny tylko ze strony
  (login i hasło przesłane na indywidualną skrzynkę mailową prowadzącego w domenie @uekat.pl w dniu 31.03.2021r.)
  Student: Infografika

 • semestr letni   
  Prowadzący: Link do logowania - aktywny tylko ze strony
  (login i hasło przesłane na indywidualną skrzynkę mailową prowadzącego w domenie @uekat.pl w dniu 29.09.2021r.)
  Student: Infografika