Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania

Dział Planowania Dydaktyki jest jednostką administracyjną Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia. Do głównych zadań Działu należy:

  • opracowanie i koordynowanie procesu planowania i monitorowania działalności dydaktycznej Uniwersytetu,
  • opracowywanie planów zajęć dydaktycznych,
  • rozliczanie pensum dydaktycznego oraz innych składników wynagrodzenia związanych z realizacją procesu dydaktycznego,
  • zlecanie i rozliczanie usług dydaktycznych i wspierających dydaktyków,
  • rezerwowanie sal i organizowanie przesunięć zajęć dydaktycznych w ciągu roku akademickiego,
  • sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów związanych z planowanymi i wykonanymi zajęciami dydaktycznymi,
  • gromadzenie informacji na potrzeby planowania i monitorowania działalności dydaktycznej Uniwersytetu.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca