Biuro Zarządzania Kadrami

Biuro Zarządzania Kadrami jest jednostką podlegającą Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która zajmuje się analizą struktury zatrudnienia w Uniwersytecie oraz projektowaniem systemu wynagradzania. Ponadto Biuro Zarządzania Kadrami monitoruje politykę rozwoju kompetencji pracowników oraz proces doskonalenia metod ich oceniania i motywowania. BZK zapewnia także obsługę kadrową wszystkich osób zatrudnionych w Uniwersytecie oraz obsługę administracyjną przyznawanych obecnym i byłym pracownikom Uniwersytetu świadczeń socjalnych.

Aktualności

Brak dostępnych aktualności.