Przejdź do menu Przejdź do treści

Elektroniczny obieg wniosków urlopowych w systemie eDMS

Procedowanie wybranego wniosku w obiegu elektronicznym rozpoczyna pracownik, bez konieczności logowania do systemu eDMS MAYAN, poprzez wypełnienie przygotowanego formularza w odpowiedniej wersji, przy wykorzystaniu swojego konta pocztowego w domenie @uekat. Akceptacja / opiniowanie / zatwierdzanie wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz Rektora i Kanclerza dokonywane będą natomiast w systemie eDMS MAYAN, po zalogowaniu do niego. Informacja zwrotna o udzielonym urlopie zostanie przesłana na skrzynkę pocztową pracownika oraz jego bezpośredniego przełożonego. 

Obieg został przygotowany dla następujących wniosków:

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (ADM)

 • o urlop z tytułu opieki nad dzieckiem
 • o urlop ojcowski
 • o urlop wychowawczy
 • o udzielenie urlopu bezpłatnego (dłuższego niż jeden miesiąc)
 • o zmianę terminu urlopu wypoczynkowego (z inicjatywy pracownika)
 • o udzielenie urlopu na żądanie, okolicznościowego, szkoleniowego i bezpłatnego (do jednego miesiąca)

Dla nauczycieli akademickich (NA nr 1):

 • o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań dla nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora
 • o udzielenie płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz
 • o udzielenie płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego, stażu dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej
 • o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przygotowania rozprawy doktorskiej
 • o udzielenie urlopu bezpłatnego (dłuższego niż jeden miesiąc)

Dla nauczycieli akademickich (NA nr 2)

 • o urlop z tytułu opieki nad dzieckiem  

Dla nauczycieli akademickich (NA nr 3)

 • o zmianę terminu urlopu wypoczynkowego (z inicjatywy pracownika)
 • o udzielenie urlopu okolicznościowego i bezpłatnego (do jednego miesiąca)

Dla nauczycieli akademickich (NA nr 4):   

 • o urlop rodzicielski
 • o urlop ojcowski
 • o urlop wychowawczy
 • o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
 • o wydanie skierowania na badania lekarskie niezbędne do przeprowadzenia procedury związanej z ubieganiem się o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Opis obiegu:

 1. Pracownik loguje się do konta uekat.pl i wypełnia wniosek elektroniczny.
 2. Zostaje wysłana wiadomość na konto uekat.pl Bezpośredniego Przełożonego.
 3. Przełożony loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 4. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do weryfikacji przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 5. Informacja o nowym wniosku zostaje wysłana na konto uekat.pl Kanclerza.
 6. Kanclerz loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 7. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do zarejestrowania przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 8. Zostaje wysłana wiadomość o zaakceptowanym wniosku na konta uekat.pl:
  • Pracownika
  • Bezpośredniego Przełożonego

 1. Pracownik loguje się do konta uekat.pl i wypełnia wniosek elektroniczny.
 2. Zostaje wysłana wiadomość na konto uekat.pl Bezpośredniego Przełożonego.
 3. Przełożony loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 4. Informacja o zaakceptowanym wniosku zostaje wysłana na konto uekat.pl Kierownika jednostki.
 5. Kierownik jednostki loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 6. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do weryfikacji przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 7. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do akceptacji przez Dział Planowania Dydaktyki.
 8. Informacja o nowym wniosku zostaje wysłana na konto uekat.pl Prorektora.
 9. Prorektor loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 10. Informacja o zaakceptowanym wniosku zostaje wysłana na konto uekat.pl Rektora.
 11. Rektor loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 12. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do zarejestrowania przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 13. Zostaje wysłana wiadomość o zaakceptowanym wniosku na konta uekat.pl:
  • Pracownika
  • Bezpośredniego Przełożonego
  • Działu Planowania Dydaktyki

 1. Pracownik loguje się do konta uekat.pl i wypełnia wniosek elektroniczny.
 2. Zostaje wysłana wiadomość na konto uekat.pl Bezpośredniego Przełożonego.
 3. Przełożony loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 4. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do weryfikacji przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 5. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do akceptacji przez Dział Planowania Dydaktyki.
 6. Informacja o nowym wniosku zostaje wysłana na konto uekat.pl Rektora.
 7. Rektor loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 8. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do zarejestrowania przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 9. Zostaje wysłana wiadomość o zaakceptowanym wniosku na konta uekat.pl:
  • Pracownika
  • Bezpośredniego Przełożonego
  • Działu planowania dydaktyki

 1. Pracownik loguje się do konta uekat.pl i wypełnia wniosek elektroniczny.
 2. Zostaje wysłana wiadomość na konto uekat.pl Bezpośredniego Przełożonego.
 3. Przełożony loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 4. Informacja o zaakceptowanym wniosku zostaje wysłana na konto uekat.pl Kierownika jednostki.
 5. Kierownik jednostki loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 6. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do weryfikacji przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 7. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do akceptacji przez Dział Planowania Dydaktyki.
 8. Informacja o zaakceptowanym wniosku zostaje wysłana na konto uekat.pl Rektora.
 9. Rektor loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 10. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do zarejestrowania przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 11. Zostaje wysłana wiadomość o zaakceptowanym wniosku na konta uekat.pl:
  • Pracownika
  • Bezpośredniego Przełożonego
  • Działu Planowania Dydaktyki

 1. Pracownik loguje się do konta uekat.pl i wypełnia wniosek elektroniczny.
 2. Nowy wniosek pojawia się w systemie eDMS do weryfikacji przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 3. Informacja o zaakceptowanym wniosku zostaje wysłana na konto uekat.pl Rektora.
 4. Rektor loguje się kontem domenowym do systemu eDMS i wykonuje operacje na wnioskach.
 5. Zaakceptowany wniosek pojawia się w systemie eDMS do zarejestrowania przez Biuro Zarządzania Kadrami.
 6. Zostaje wysłana wiadomość o zaakceptowanym wniosku na konta uekat.pl:
  • Pracownika
  • Bezpośredniego Przełożonego
  • Działu Planowania Dydaktyki
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3