Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Koncerty i spektakle

Informacje dotyczące biletów na spektakle operowe i koncerty: tel.  32 257-7162.

Płatności należy dokonać w kasie Uniwersytetu lub przelewem bezpośrednio na wskazane poniżej konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. Katowice
21 1050 1214 1000 0007 0000 7990
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie wypoczynku należy składać najpóźniej do 15 listopada br.

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i losowych (zapomogi)

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie opłat z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, przedszkola lub korzystania z usług opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię należy składać najpóźniej do 5 grudnia br. 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie opłat z tytułu wzmacniania potencjału zdrowotnego i kulturowego należy składać najpóźniej do do 5 grudnia br. 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2021 r.

obowiązuje nowa tabela maksymalnych wysokości pożyczek z ZFŚS.