Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Koncerty i spektakle

Informacje dotyczące biletów na spektakle operowe i koncerty: tel.  32 257-7060.

Płatności należy dokonać w kasie Uniwersytetu lub przelewem bezpośrednio na wskazane poniżej konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. Katowice
21 1050 1214 1000 0007 0000 7990
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Regulamin ZFŚS

Dofinansowanie wypoczynku

Formy finansowania:

  • "Wczasy pod gruszą" dla pracowników i emerytowanych pracowników Uniwersytetu
  • "Wczasy pod gruszą" dla dzieci pracowników i emerytowanych pracowników Uniwersytetu lub "Dofinansowanie kolonii i zimowisk" (z wymienionych form można korzystać zamiennie)
  • "Zielona Szkoła"

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i losowych (zapomogi)