Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS

PDF | 234 KB

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie wypoczynku należy składać najpóźniej do 15 listopada br.

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i losowych (zapomogi)

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie opłat z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, przedszkola lub korzystania z usług opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię należy składać najpóźniej do 5 grudnia br. 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie opłat z tytułu wzmacniania potencjału zdrowotnego i kulturowego należy składać najpóźniej do do 5 grudnia br. 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o świadczenie z tytułu zwiększonych wydatków w okresie jesienno-zimowym należy składać w terminie od 15 października do 30 listopada.