Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Repertuar

Koncerty i spektakle

Informacje dotyczące biletów na spektakle operowe i koncerty: tel.  32 257-7060.

Płatności należy dokonać w kasie Uniwersytetu lub przelewem bezpośrednio na wskazane poniżej konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. Katowice
21 1050 1214 1000 0007 0000 7990
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i losowych (zapomogi)

Uprzejmie informujemy,że od dnia 4 czerwca 2020 r.

obowiązuje nowa tabela maksymalnych wysokości pożyczek z ZFŚS.