Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS

Dofinansowanie wypoczynku

Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego na dofinansowanie wypoczynku - Pracownicy

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego na dofinansowanie wypoczynku - Byli Pracownicy

Tabela wysokości dofinansowania wypoczynku z ZFŚS w 2022 roku - Pracownicy

Tabela wysokości dofinansowania wypoczynku z ZFŚS w 2022 roku - Byli Pracownicy

Tabela dopłat do Zielonej Szkoły lub Białej Szkoły

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie wypoczynku należy składać najpóźniej do 15 listopada br.

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i losowych (zapomogi)

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie opłat z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, przedszkola lub korzystania z usług opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię należy składać najpóźniej do 5 grudnia br. 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie opłat z tytułu wzmacniania potencjału zdrowotnego i kulturowego należy składać najpóźniej do do 5 grudnia br.