Przejdź do menu Przejdź do treści

INFORMACJA O ŚREDNIM KURSIE ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO, STANOWIĄCYM PODSTAWĘ PRZELICZANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUB KONKURSÓW

Lp.Treść Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Do pobrania
1

Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów informujemy, że:

z dniem 01 stycznia 2024 średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C, C/2023/902 z 16.11.2023) - wynosi 4,6371.

 

2

Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych informujemy, że:

Zgodnie z powyższym Obwieszczeniem, począwszy do dnia 01 stycznia 2024 r. tzw. progi unijne dla Zamawiających wynosić będą:

a)   5 538 000 euro - dla robót budowlanych

b) 221 000 euro - dla dostaw i usług

c) 750 000 euro - dla usług społecznych i innych szczególnych usług

 

3.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.  - przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

Nowa USTAWA PZP

Obowiązująca od 01-01-2021 roku ustawa Prawo Zamówień Publicznych: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45359/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf

Wzory druków do pobrania:

Nazwa dokumentuDo pobrania
Zarządzenie nr 174/20 w sprawie wprowadzenia " Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
Instrukcja udzielania zamówień publicznych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174/20

      Załączniki do "Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
nr  1   Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki w zakresie robót budowlanych/dostaw/usług

nr 2Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- część A

nr 3Formularz - wzór wg którego jednostka realizująca składa plan zamówień publicznych- Zgłoszenie potrzeb do planu zamówień publicznych

nr 4

Wykaz dostaw, usług i robót budowlanych realizowanych przez wytypowane jednostki organizacyjne w skali potrzeb wszystkich wnioskujących jednostek Uniwersytetu

 

 

Formularz - dane potrzebne do sporządzenia OGŁOSZENIA O WYKONANIU UMOWY (dla jednostki realizującej) 

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca