Przesunięcie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Czytaj dalej https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przesuniecie-pelnej-elektronizacji-zamowien-publicznych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 28 grudnia 2017 r., poz. 2477), zgodnie z którym średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/nowe-rozporzadzenia-okreslajace-wysokosci-progow-unijnych-oraz-sredni-kurs-zlotego-w-stosunku-do-euro

 

Wzory druków do pobrania:

Nazwa dokumentuDo pobrania
Zarządzenie nr 91/16 w sprawie wprowadzenia " Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
Instrukcja udzielania zamówień publicznych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/16

      Załączniki do "Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
nr  1   Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki
nr 2Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr 3Proces powstawania planu postępowań i planu zamówień publicznych w korelacji z planem rzeczowo - finansowym
nr 4Wykaz dostaw, usług i robót budowlanych realizowanych przez wytypowane jednostki organizacyjne w skali potrzeb wszystkich wnioskujących jednostek Uniwersytetu

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie potrzeb do planu zamówień publicznych
Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki - konferencje naukowe