013/06001/16

Dostawa sprzętu komputerowego

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.01-07-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Data otwarcia ofert: 12 lipca 2016r.

2.01-07-2016Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.05-07-2016SIWZ w wersji edytowalnej
4.06-07-2016Odpowiedzi na pytania
5.27-07-2016Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej