017/02013/16

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku

 

Lp.DataNazwa dokumentu Do pobrania
1.01-10-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 08 listopada 2016 r.

2.01-10-2016Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.01-10-2016Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  wersja edytowalna
4.01-10-2016Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - plik PDF
5.01-10-2016Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - plik XML
6.01-10-2016Instrukcja wypełniania JEDZ
7.11-10-2016Odpowiedzi na pytania
8.08-11-2016Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 8.11.2016r.
9.21-11-2016Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej