BZP/019/01005/18

Dostawa mebli kuchennych

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.04-10-2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 16 października 2018r.

2.04-10-2018r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.17-10-2018r.Protokół z otwarcia ofert
4.30-10-2018r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej