Aktualności

Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a

 

[Więcej]

Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a

 

[Więcej]

Malowanie elewacji wraz z remontem balkonów od strony zachodniej budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 47

 

[Więcej]

Remont pomieszczeń w budynku wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej przed budynkiem A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3 oraz w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a - w modułach

[Więcej]

Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45

[Więcej]

Remont niecki basenowej wraz z pracami towarzyszącymi w bud. „C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3b

[Więcej]

Roboty remontowe dachów w obiektach A, F, N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz naprawa gzymsów i ościeży okiennych w budynku N

[Więcej]

Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45

[Więcej]

Wyburzenie budynku D oraz rozbiórka budynku gospodarczego (baraku) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi

[Więcej]

Remont w pomieszczeniach bud. "A" oraz bud. "N" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w podziale na 3 moduły

[Więcej]